Informacje prawne i upoważnienia

Pranie
Impregnacja

Informacje prawne i upoważnienia

Edytor:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz, Niemcy
Tel: +49 6131 964-01
Fax: +49 6131 964-2494

AG Mainz, HRB 0074
NIP: DE149064223

Dyrektor Naczelny:

Reinhard Schneider

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie strony internetowej:

Birgitta Schenz
Tel: +49 6131 964-2028
Fax: +49 6131 964-2030
E-mail: info@werner-mertz.com

Pomysł, projekt strony oraz wykonanie:

KEMWEB GmbH & Co. KG
Elbestr. 40
55122 Mainz

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca, w myśl § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (Telemediengesetz; TMG) ponosimy odpowiedzialność za treści własne na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. W świetle § 8 - § 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych bądź zapisanych treści obcych ani do badania okoliczności wskazujących na działanie niezgodne z prawem.

Powyższe pozostaje bez wpływu na określone w ogólnych przepisach prawa zobowiązania do usuwania informacji lub blokowania możliwości korzystania z tychże. Jednakże, odpowiedzialność w tym zakresie uznaje się dopiero od chwili uzyskania informacji dotyczącej konkretnego naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa natychmiast usuniemy odnośne treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy odpowiadać za wspomniane treści obce. Za treści podlinkowanych stron odpowiadają zawsze usługodawcy bądź operatorzy stron. W chwili powiązania z linkiem strony te zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili powiązania z linkiem nie stwierdzono żadnych niezgodnych z prawem treści.

Nie można jednak oczekiwać od nas stałej kontroli treści podlinkowanych stron bez konkretnych punktów odniesienia do naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie

Wytworzone przez właściciela strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckim przepisom w zakresie prawa autorskiego. Powielanie, przetwarzanie, modyfikowanie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie tych treści w wymiarze wykraczającym poza granice wyznaczone przez prawo autorskie wymaga pisemnej zgody danego autora lub wytwórcy. Zezwala się na pobieranie i kopiowanie tej strony wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

W przypadku umieszczonych na tej stronie treści, które nie zostały wytworzone przez właściciela, obowiązują prawa autorskie osób trzecich. Treści należące do osób trzecich zostały oznaczone jako należące do osób trzecich. Jeżeli mimo to zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o informację. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju treści.